11.8.06

Studietur til Krakow, Praha og Berlin høsten 2007

Etter foreldremøtet i 8. klasse har det vært jobbet videre med muligheten for en såkalt Auschwitz-tur høsten 2007.

Turen er frivillig. Pris for 10 dager med ?alt?: 5.700,-
Det er viktig å presisere at en slik type tur inneholder langt mer enn besøk i konsentrasjonsleire.
Se vedlagt program for årets tur.
Snakk med elever og de etter hvert mange voksne, som har vært med på tidligere turer.

En slik tur legges inn som en del av et pedagogisk og holdningsskapende opplegg på skolen.
Temaene inngår også som pensum i 9. og 10. klasse.
Særlig vekt på:
Nazismen og jødeforfølgelse.
Delingen av Europa og kalde krigen
Delingen av Tyskland og Berlin
Kommunismen og dets fall.
Lech Walesa og Solidaritet
Paven og den katolske kirken.
Det nye Europa etter 1990.
Polen, Tsjekkia og Tyskland i dag.

Turen er først og fremst en holdningsskapende tur med vekt på demokrati og fredsarbeid.
Innholdet er et utmerket utgangspunkt for aktuelle temaer elevene vil møte i den videregående skole.

Foreldrene må påta seg ansvaret for inntjening/sparing av penger for sitt barn.
Eventuelle fellesjobber, søknader om støtte, regnskap og framdrift vil foreldregruppa ta ansvar for.

Foreldregruppa vil ha det formelle ansvar på turen.
Regler på turen vil være skolens ordensreglement og Regler for tur til Auschwitz (vedlagt).

Dan Pedersen utarbeider program for turen (program 2006 er vedlagt).
Han vil være med på turen sammen med to andre lærere.

Det er mange bestillinger som skal gjøres. Derfor er det viktig å komme tidlig i gang.

Påmeldingsskjemaet fylles ut og returneres til skolen innen 21. juni 2006.
For 8. trinn
Dan Pedersen Tjøme ungdomsskole 07.06.06

Ingen kommentarer: