30.5.07

Informasjon om skoletur 10. trinn

Rektor Solveig Laland kom denne uken med informasjon i brev til hjemmet angående den planlagte turen. Nedenfor siteres ny informasjon:

Dere har i lengre tid planlagt for skoletur til Auschwitz. Det blir arranert skoletur i perioden 7. desember til 14 desember 2007. Dette er en noe kortere tur enn det som har vært arrangert de seneste årene, men vi legger opp til at innholdet i turen skal være av minst like høy kvalitet som ved tidligere turer selv om omfanget reduseres med to dager.
Når det gelder det konkrete innholdet er ikke alle detaljer helt avklart, men et alternativ som har vært drøftet med lærerne og representanter for foreldrene kan dere se
(nedenfor).
Turen inngår som en del av skolens plan for 10.trinn og innholdet i truen vil bli knyttet opp mot faglige mål i læreplanen. I tillegg vil denne turen være en viktig og god mulighet til å styrke det sosiale fellesskapet i gruppen, og å sette fokus på holdninger som toleranse og antirassisme.
Minst tre av skolens lærere vil delta og ha ansvar for elevene, og siden turen er i skolens regi og inngår som en del av skolens opplegg gjelder skolens ordensregler under hele turen.
elever ogforesatte vil bli bedt om å undertegne på de utdypende reglene som gjelder spesielt for skoletruren.

(...)

Alternativt program for skoletur 10. trinn:

Dag 1: AVreise - kjøring til ferja i Karlskrona, overnatting på båten.
Dag 2: Ankost Gdynia, besøke Gdansk og Solidaritetsmonumentet. Omvisning på Malbork korsridderbog. Overnatting i Chestahowa og besøk i klosteret Jasna Gora.
Dag 3: Krakow by først på dagen. Saltruvene i Wielicha om ettermiddagen og eventuelt folklore om kvelden. Overnattting i Kakow
Dag 4: Besøke Auschwitz I og Auschwitz II (Birkenau) med temakveld. Overnatting i Krakow.
Dag 5: Avreise fra Krakow til Berlin. Bysightseeing i Berlin. Overnatting i Berlin.
Dag 6: Hel dag i Berlin med besøk i Stasimuseet, Wansee, Potsdam, Unter den Linden, Brandenburger Tor med mer. Overnatting i Berlin.
Dag 7: AVreise Berlin. Besøk i Sachsenhausen og Ravensbruck. Kjøring til ferja m. overnatting om bord.
Dag 8: Ankost Sverige. Kjøring via Strømstad - Sandefjord og hjem. Hjemme ca kl. 20:00

Totalpris pr. deltaker vil bli 5.000,- kr.

Ingen kommentarer: